Mühendislik Hizmetleri ve Temel Ölçümler

 

  • İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini arttıran en önemli etkendir. İşyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz konusudur. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı açısından bu dengenin iyi oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği makinelerin periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.
  • Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve güvenilirliğimiz ile işyeri güvenliği ve işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

1. Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta Başı)

 

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde bulunan Elektrik Tesisatı ve Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik testleri yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

2. Basınçlı kapların ;  (Buhar kazanı, Kalorifer kazanı v.s.)

 

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği  kazanların basınç testlerinin yapılması ve bağlantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 1 yıl süreyle kullanılmayan kazanların kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

3. Kompresörlerin Periyodik Testi

 

  • 14765 sayılı tüzüğün 244 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 1 yıl süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

4. Kaldırma Araçlarının Periyodik Testleri

 

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının yılda bir olmak üzere periyodik testlerin yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

5. Forklift, Lift, Yük Asansörü, Periyodik Testi

 

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Forklift,  Lift ve Yük Asansörlerinin yılda bir olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

6. Paratoner Topraklama Kontrolü

 

  • 622 sayılı yıldırımdan korunma şartnamesi uyarınca işyerlerinde bulunan Paratoner Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik olarak yaptırılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.
 
 
Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & TasarımOMEDYA