İş Güvenliği Danışmanlığı

İş kazaları ve iş gücü kayıplarının en büyük nedeni eğitimsizlik ve yanlış bilgilenmeden kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının %78’ inin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, %20’sinin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, %2’sinin ise önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu veriler iş yerlerindeki eğitimin öneminin açık bir göstergesidir.


Verilen eğitimlerde amaç, katılımcıların çalışma ortamlarındaki sağlık ve güvenlik yönünden tehlike oluşturabilecek kaynakları tanıma ve etkin koruma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının arttırılması ile çalışanın işe, işin çalışana uyumunu kolaylaştıracak ve verimliliği optimum düzeye çıkaracak “ergonomi” açısından tehlike kaynaklarının tanınması ve işyerinde olması gerekli iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi konularında bilgilendirmektir.


İş Sağlığı ve Güvenliği konusu işverenler için yasal bir yükümlülüktür. “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”gereğince; işveren, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.


İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri yasal mevzuatımız açısından mutlaka yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olmasının yanında, kuruluşlar içerisinde sistemli bir şekilde yürütülmesi ile birlikte sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmaktadır. Eğitim programlarımız ile yasal zorunluluğunuzu yerine getirip işletme verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz.


A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip deneyimli İSG uzmanlarımız ile İSG kapsamında çok geniş alanda eğitim hizmetleri sunuyoruz. Özel anlatım teknikleri yanı sıra kullandığımız eğitim hizmetlerimizi projeksiyonlu anlatım ile destekliyoruz.

Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & TasarımOMEDYA