İş Güvenliği Uzmanlığı

 • İş güvenliği konusunda gerekli tüm yasal zorunlulukları gerçekleştirmek üzere işletmenizin tehlike sınıfına göre gerekli sertifika sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı bulundurmaktadır.
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • Eğitim planı hazırlamak
 • İş verene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • Acil durum planı hazırlamak
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
 • İç yönetmelik hazırlamak
 • İş izni prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında kaza kök sebep analiz formunu düzenlemek
 • Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma durumlarını incelemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerde çalışma şartlarını incelemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını incelemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinalarının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & TasarımOMEDYA