İş Yeri Hekimliği

 

 • İşyeri hekimliği konusunda gerekli tüm yasal zorunlulukları gerçekleştirmek üzere iş yeri hekimi bulundurmaktadır.
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak, işyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek, yıllık çalışma planı hazırlamak

Diğer Sağlık Personeli
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin

 • Planlanması,
 • Değerlendirilmesi
 • İzlenmesi ve yönlendirilmesinde

işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, Çalışanların sağlık eğitiminde görev alırlar.

İşe Giriş / Periyodik Sağlık Raporu
Her muayenede bir iş anamnezi alınır. Bu anamnezde;

 • Muayene edilen kişinin iş tanımı,
 • Bilinen etkenlere maruz kalma süresi ve miktarı,
 • Bu iş yerinde çalışma süresi,
 • Teknik korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı,
 • Kişisel korunma önlemlerini kullanıp kullanmadığı gibi; temel noktalar hakkında bilgi edinilerek İŞYERİ HEKİMİMİZİN Gerekli görmesi halinde tahlillerle birlikte sağlık raporu verilmektedir.
Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & TasarımOMEDYA