İş Güvenliği

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1- Kimler iş güvenliğinden sorumludur?


İşletme sahibi tüm işverenler sorumludur.


2- İş güvenliği yasası neler getirmiştir?


Tehlike sınıflarına göre kademeli olarak; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bünyelerinde bulundurma zorunluluğu getirmiştir.


3- OSGB nedir ?


OSGB’ler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından yetki belgeli kuruluşlardır. OSGB açılımı ortak sağlık ve güvenlik birimidir. Bünyelerinde iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli bulunduran kuruluşlardır.


4- OSGB firmasının hizmetleri nelerdir?


Bünyelerindeki 
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi 
Diğer Sağlık Personellerini 
firmalara görevlendirme yaparak iş güvenliği kanununun yönetmelik ve mevzuatta belirtilen tüm gereklerini yerine getirmek ve işletmelere size rehberlik etmektir. 
Yetki belgeleri kontrol edilmeli, firmalara görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli belgeleri istenmelidir.


5- Tehlike sınıfı nedir?


Vergi levhasında bulunan ana faaliyet kodunun (nace kodu) ile belirtilmiştir. Tüm işyerleri tehlike sınıflarına ayrılmıştır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak.


6- İşyerinizin tehlike sınıfınızı nasıl öğrenebilirsiniz?


Vergi levhanızdaki ana faaliyet kodunuzu www.ecsclas.com.tr sitemizdeki tehlike sınıfınızı öğrenin butonundan girerek öğrenebilirsiniz.


7- İSG Katip nedir?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na firmanızın internet üzerinden; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinin bildirildiği sistemdir.


8- İş güvenliği hizmeti alan firmanın; bakanlık bildirim yapılıp yapılmadığını nasıl kontrol edersiniz?


www.goldosgb.com sitemizdeki İSG Katip linkinden firmanızın e-bildirge yetkili kişisinin; TC ve e-devlet şifresi ile girerek, bakanlığa bildirim yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.


9- İSG Katip sisteminde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli isimleri çıkmamakta?


Aldığınız iş güvenliği hizmeti bakanlığa bildirimi yapılmamıştır demektir.


10- İş güvenliği hizmeti almadığınız zaman bakanlığın uyguladığı cezalar nelerdir?


Bakanlık iş güvenliği uzmanı bulundurmama (2019- 28,722 TL aylık ceza), işyeri hekimi bulundurmama (2019 yılı -28,722 TL aylık ceza) ve diğer sağlık personeli bulundurmama (2019 yılı - 14,352 TL aylık ceza) her birinin ayrı ayrı cezaları vardır. Ayrıca iş güvenliği kanunun gerektirdiği evraklarında her birinin ayrı tutarda cezaları vardır. Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerinin faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açmak veya durudurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde firmalara hizmet vermekteyiz.
We Serce National and International Standarts of the Campany.


ECSCLAS olarak;
Öncelikli görevimiz; işverenlerimizi iş güvenliği konusunda bilinçlendirmektir.

Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & TasarımOMEDYA